Portal Rasmi
Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak
 
 
 
Keputusan Piagam Pelanggan v2
2015|
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct


Proses bayaran

Memproses bayaran dalam tempoh Empat Belas (14) hari bekerja dari tarikh terima tuntutan dan invois yang lengkap dan sempurna.

Proses Permohonan

Memproses permohonan cadangan program/aktiviti NGO dalam tempoh Tiga Puluh (30) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima

Pengesahan Tempahan

Mengesahkan tempahan kemudahan Wisma Wanita dalam tempoh Tiga Hari (3) bekerja dari tarikh terima permohonan.

Temujanji

Mengatur temujanji sesi kaunseling di antara Kaunselor dan Klien dalam tempoh Tiga (3) hari bekerja dari tarikh menerima panggilan daripada Klien.

Rujukan Kes

Merujuk kes yang diterima kepada Jabatan/Agensi yang berkaitan dalam tempoh Dua (2) hari bekerja.

Proses Ibu Tunggal

Memproses permohonan Pendaftaran Ibu Tunggal dalam tempoh Satu (1) hari bekerja selepas menerima borang permohonan.