Piagam Pelanggan

  

PIAGAM PELANGGAN

JABATAN WANITA DAN KELUARGA SARAWAK

 Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak menjanjikan pelanggan-pelanggan perkhimatan yang telus, berkesan dan cekap seperti yang termaktub dalam Piagam Pelanggan kita seperti di bawah:

  • Pengedaran Minit Mesyuarat akan diedarkan dan difaks dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja;
  • Perlaksanaan program akan siap dilaksanakan dalam 80% dalam tempoh setahun.
  • Pembayaran/tuntutan akan siap dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja;
  • Kesiapsiagaan kemudahan seperti Dewan Serbaguna JWKS untuk kemudahan/kegunaan pihak yang menyewa dalam tempoh permintaan dan penggunaan dewan;
  • Tindak balas kepada aduan talikhidmat dalam tempoh dua (2) hari berkerja;
  • Tindak balas kepada tugasan daripada Menteri Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Komuniti dalam tempoh dua puluh empat (24) jam;
  • Pemprosesan dan kelulusan geran NGO dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penurunan/pemberian geran;
  • Penghantaran SKT kakitangan JWKS minggu pertama bulan Disember;
  • Pemprosesan pendaftaran NGO dan Ibu Tunggal di JWKS dalam tempoh  satu (1) hari bekerja;
  • Merujuk pelanggan kepada agensi-agensi  lain yang berkaitan dalam tempoh kurang dari tiga (3) hari bekerja.

Useful Links

Useful Links