Bahagian Pembangunan Wanita Dan Keluarga


Bahagian Pembangunan Wanita dan Keluarga Sarawak fokus pada two areas, iaitu mengukuhkan institusi keluarga dan meningkatkan ikatan kekeluargaan. Bahagian ini berperanan mengukuh institusi keluarga melalui pelaksanaan program-program kesedaran berkaitan ilmu dan kemahiran kekeluargaan.

Useful Links

Useful Links