Bahagian Pengupayaan Kapasiti Wanita Dan Keluarga

Bahagian Pengupayaan Kapasiti Wanita dan Keluarga terdiri daripada Seksyen Pemerkasaan, Seksyen Pengupayaan dan Acara Utama (Hari Wanita). Seksyen Pemerkasaan adalah merangkumi Aktiviti Ekonomi & Kepimpinan, dan Aktiviti Badan Bukan Kerajaan Wanita.

Useful Links

Useful Links