Bahagian Khidmat PengurusanBahagian ini terbahagi kepada:

 

  1. Seksyen Pentadbiran
  2. Seksyen Kewangan 
  3. Seksyen Pengurusan Sumber Manusia
  4. Seksyen Projek 
  5. Seksyen Petunjuk Prestasi

 

Useful Links

Useful Links