Fungsi JWKS

                     

Bil Fungsi
1 Menyelaras pelaksanaan Dasar Pembangunan Wanita
2 Memantau dan menilai untuk pelaksanaan Dasar, Strategi, Program dan aktiviti pembangunan wanita melalui :

- Pengumpulan maklumat untuk penilaian dan tindakan susulan
- Memberi maklum balas tentang kemajuan sesuatu pelaksanaan

3 Merancang, Melaksana dan Menyelaras program pembangunan Wanita untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui aktiviti seperti Seminar, Kursus dan Bengkel.
4 Menjalankan dan menyelaras penyelidikan berhubung isu-isu Wanita dan Keluarga
5 Membantu untuk membangun dan mengukuhkan pertubuhan Wanita di Sarawak dengan :

- Menyediakan Khidmat Nasihat dan khidmat sokongan seperti penganjuran  
  kursus atau bengkel.
- Menyelaras permohonan NGO untuk mendapatkan bantuan kewangan melalui 
  geran aktiviti.

6 Agensi fokal/utama bagi Kerajaan dan Pertubuhan di dalam dan luar Negara berhubung isu-isu Wanita semasa.
7 Menjadi urusetia kepada Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak (MWKS)

 

  

 

Useful Links

Useful Links