Bahagian Sistem Sokongan Sosial Dan Advokasi


Bahagian Sistem Sokongan Sosial dan Advokasi merupakan inisiatif Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak untuk membantu wanita dari segi sokongan sosial dan khidmat nasihat. Bahagian ini juga membantu meningkatkan pengetahuan saluran dan tindakan yang betul berkenaan dengan akta keganasan rumah tangga dalam kalangan wanita dan membantu wanita dari segi perundangan dan khidmat nasihat termasuk pembiayaan kewangan. Bahagian ini juga menyelaras Majlis Sumbangsih kuih raya acara rasmi Jabatan yang dianjurkan setiap tahun.

Useful Links

Useful Links