Unit Integriti


Unit Integriti JWKS bertanggungjawab bagi memastikan operasi JWKS mematuhi polisi dalaman dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa dan juga meningkatkan kecekapan pengurusan jabatan yang berintegriti.

Useful Links

Useful Links